Traffic Count

Chào mừng Hội nghị khoa học ITC năm 2023

Hội nghị khoa học ITC năm 2023

Trong bối cảnh tri thức hiện nay, công nghệ thông tin ngày càng đóng góp vai trò quan trọng và gắn liền với chiến lược phát triển của các tổ chức và doanh nghiệp. Nhằm tăng cường chia sẻ những kiến thức về quản trị nguồn thông tin, phát triển các dịch vụ, công cụ công nghệ thông tin, kinh tế, quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp, từ đó gắn kết thực tiễn với chương trình đào tạo các ngành nghề của trường.

Vì vậy, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Khoa học về Công nghệ, Kinh tế và Quản lý đào tạo”, mục đích của hội nghị là nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nhân và các em học sinh, sinh viên có thể chia sẻ học thuật và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp thêm bằng chứng khoa học và các giải pháp kiến nghị về những xu hướng, vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế trong quản trị, quản lý hiện nay.

Kính mời quý Thầy/Cô các Khoa, các em HSSV đến tham dự Hội nghị khoa học ITC năm 2023 (Danh sách HSSV quan tâm đăng ký tham gia Hội nghị tại các Khoa).

Thời gian: 8g00 ngày 21/07/2023 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng Hội thảo A.105

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook