Traffic Count

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỘI THI BÀN TAY VÀNG "QUẢN TRỊ MẠNG GIỎI" CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023

Ban tổ chức hội thi Bàn tay vàng "Quản Trị Mạng Giỏi" cấp Thành phố năm 2023 công bố kết quả vòng thi lý thuyết diễn ra tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. HCM.

Kết quả vòng thi lý thuyết Bàn tay vàng "Quản Trị Mạng Giỏi" cấp Thành phố năm 2023

+ Thời gian diễn ra vòng thi lý thuyết: từ 09g00 đến 10g00

+ Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. HCM

Thí sinh dự thi xem chi tiết kết quả theo danh sách dưới đây:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Thực hành hội thi Bàn tay vàng "Quản Trị Mạng Giỏi" cấp Thành phố năm 2023

 

 - Kết quả thi lý thuyết hội thi Bàn tay vàng "Quản Trị Mạng Giỏi" cấp Thành phố năm 2023

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. HCM

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook