Traffic Count

Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy trường CĐ CNTT TP.HCM theo nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của CP

HSSV xem Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy trường CĐ CNTT TP.HCM theo nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của CP tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - HD NĐ 81 2023.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook