Traffic Count

Thông báo v/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ cho HSSV chính quy trường CĐ CNTT TP.HCM theo nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của CP

HSSV xem Thông báo v/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ cho HSSV chính quy trường CĐ CNTT TP.HCM theo nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của CP tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - TB thực hiện NĐ81 2023.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook