Traffic Count

Nhà trường có hỗ trợ nơi thực tập cho sinh viên không?

Có hỗ trợ thực tập ở học kỳ cuối tại doanh nghiệp đối tác của nhà trường
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook