Traffic Count

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM tuyển dụng 01 nhân viên phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

Căn cứ nhu cầu nhân sự thực tế của các đơn vị trong Nhà Trường. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM cần tuyển gấp 01 nhân viên phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook