Danh sách HSSV tham gia Bảo hiểm Quý 4/2020

Những sinh viên, học sinh có tên dưới đây (danh sách đính kèm DS_HSSVthamgiaBHquy4_2020) đã đóng Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn quý 4 năm 2020.

Mời Lớp trưởng các lớp Khóa 20 của những bạn có tên trên liên hệ Bộ phận Y tế  để nhận thẻ Bảo hiểm y tế cho Lớp vào giờ làm việc hàng ngày từ 04/11 đến hết 11g30 ngày 14/11/2020.

Mọi chi tiết liên quan đến đóng tiền Bảo hiểm, HSSV vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính, liên quan đến chế độ chính sách, cơ chế hưởng Bảo hiểm vui lòng liên hệ Bộ phận Y tế thuộc Phòng Công tác sinh viên.

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến