100% Sinh viên có việc làm

30 Doanh nghiệp đối tác

15.000+ Sinh viên & Cựu SV

2 Cơ Sở Đào tạo toàn quốc

TIN NỔI BẬT

INNOVATION - TRUST - CREATIVITY

ITC kết hợp với các doanh nghiệp đào tạo trên dự án thực tế.
Người dạy là đồng nghiệp cũng là nhà tuyển dụng trong tương lai.

Đối tác giáo dục

Đối tác doanh nghiệp

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online