Traffic Count

Thông báo danh sách nhập học và thời khóa biểu chính thức của khóa 24 đợt 1 năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo danh sách nhập học và thời khóa biểu chính thức của khóa 24 đợt 1 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Danh sách HSSV nhập học khóa 24 đợt 1

Xem và tải về: - Danh sách HSSV khóa 24 nhập học đợt 1.pdf

Thời khóa biểu khóa 24 đợt 1

Xem và tải về: - TKB KHÓA 24_ĐỢT 1_chinhthuc.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook