Traffic Count

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh chuẩn đầu ra cho HSSV - Đợt 2 năm 2024

HSSV xem Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh chuẩn đầu ra cho HSSV - Đợt 2 năm 2024 tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - TB Chieu sinh Tieng Anh dau ra Dot 2 - 2024.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook