Traffic Count

Trung cấp

STT Mã ngành Ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu theo đăng ký hoạt động (người) Chuẩn đầu ra Khoa phụ trách Tài liệu
Tiếng anh Tin học
1 5480205 Tin học ứng dụng  40  A1  Không   CNTT - ĐT tải về
2 5510312  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông  20  A1  CC UD CNTT CB   CNTT - ĐT  tải về
3 5480215 Thiết kế và quản lý Website 120   A1  Không   CNTT - ĐT  tải về
4 5480212  Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính  20  A1 Không   CNTT - ĐT tải về
5 5480102  Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 120  A1   Không   CNTT - ĐT tải về
6  5480209  Quản trị mạng máy tính 120   A1   Không   CNTT - ĐT tải về
7 5340302  Kế toán doanh nghiệp 20   A1   Không  Kinh tế tải về
Tổng cộng: 460         

Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook