Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Đào tạo nguồn nhân lực lập trình các phần mềm nhúng trên các thiết bị di động (Smartphone, Tablet, iphone, ipad,… ), các vi xử lý-vi điều khiển trong các hệ thống công nghiệp, xe ô tô tự hành, thiết bị thông minh (smart devices), ngôi nhà thông minh (smart home).
 • Lắp đặt, quản trị một hệ thống máy tính:Lắp ráp, cài đặt, chẩn đoán, sửa chữa được một máy tính đơn; Thiết kế, lắp đặt được một hệ thống mạng máy tính; Cài đặt được các phần mềm của hệ thống mạng máy tính;
 • Thiết kế, phát triển các hệ thống điều khiển số kết nối máy tính:Thiết kế được các giao diện điều khiển trên máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình; Thiết kế được các mạch điện tử giao tiếp máy tính;
 • Phát triển các hệ thống nhúng cơ bản;
 • Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

Kiến thức cơ sở:

 • Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động;
 • Sử dụng thành thạo máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;
 • Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể;
 • Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển ...
 • Áp dụng được các kiến thức về lập trình (lập trình C, lập trình VB, lập trình vi điều khiển bằng hợp ngữ,...) vào việc thiết kế các chương trình điều khiển đơn giản các mạch điện tử số;
 • Phân biệt được các thành phần cơ bản trong cấu trúc của một máy tính cụ thể;
 • Liệt kê và phân biệt được các thành phần cơ bản của mạng internet, mạng nội bộ, các router, các giao thức định tuyến ...

Kiến thức chuyên ngành:

 • Đọc được các bản vẽ mạch điện tử; Nhận diện chính xác và phân biệt được các linh kiện điện tử trên một bản vẽ cụ thể; Thực hiện được công việc mô phỏng các mạch số, mạch vi điều khiển bằng công cụ máy tính;
 • Ứng dụng được các kiến thức phần cứng vi điều khiển và các mạch điện tử số vào việc thiết kế các hệ thống điện tử thừa hành;
 • Vận dụng được các kiến thức lập trình vào việc thiết kế các giao diện điều khiển (trên máy tính) các hệ thống điện tử bên ngoài;
 • Phác họa được các giản đồ thuật toán vi điều khiển trong ứng dụng giao tiếp máy tính điều khiển các hệ thống điện tử bên ngoài;
 • Trình bày và ứng dụng được các nguyên tắc bảo mật vào việc bảo mật một hệ thống mạng máy tính cụ thể;
 • Phát triển được các hệ thống nhúng cơ bản dựa trên cơ sở kiến thức lập trình với các ngôn ngữ Verilog, VHDL …

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Lập trình ứng dụng trên điện thoại di động,  máy tính bảng, …
 • Lập trình nhúng trên các board mạch như board Arduino, STM32, Raspberry, …
 • Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng các phần mềm thiết kế điện tử;
 • Vận hành các thiết bị đo để kiểm tra các linh kiện, nguồn cấp điện, các mạch công suất, ... của một máy tính cụ thể;
 • Thiết kế và lắp ráp được các mạch điện tử cụ thể;
 • Lắp ráp, cài đặt được một máy tính đơn lẻ cũng như một mạng máy tính cụ thể; - Chẩn đoán và sửa chữa được một máy tính đơn; hoặc trên các thiết bị thông minh ( Smart phone, Máy tính bảng, ...)
 • Cài đặt được các phần mềm cho một máy tính đơn lẻ cũng như cho một mạng máy tính.;

Kỹ năng mềm:

 • Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn,...cụ thể;
 • Sử dụng được một trong các phần mềm thiết kế điện tử như: Orcad, Altium, Eagle, Proteus,...
 • Giải quyết công việc một cách độc lập;
 • Hợp tác làm việc nhóm hiệu quả;
 • Tổ chức, quản lý nơi làm việc một cách khoa học, hợp lý;

Về thái độ:

 • Trung thực, cởi mở, thiện chí trong đạo đức chuyên môn;
 • Sẵn sàng phục vụ khách hàng;
 • Chấp nhận kỷ luật, tác phong công nghiệp trong lao động nghề nghiệp;
 • Thái độ hợp tác, tôn trọng nội qui và các qui định ở nơi làm việc;
 • Tinh thần chia sẻ, hợp tác làm việc nhóm;
 • Sẵn sàng học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức, kỹ năng một cách liên tục.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Các công ty chuyên lập trình ứng dụng trên điện thoại di động;
 • Các công ty buôn bán, phân phối thiết bị nhà thông minh, thiết bị thông minh, báo trộm, báo cháy thông minh, …
 • Các bộ phận bảo hành, bảo trì máy tính, mạng máy tính;
 • Các bộ phận quản trị mạng máy tính;
 • Các dây chuyền sản xuất có ứng dụng điều khiển tự động bằng máy tính.
 • Có khả năng tự tạo việc làm, tự mở cơ sở kinh doanh, sửa chữa các thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật máy tính;
Tin tức khác
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook