Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1. Mục tiêu chung:

 • Chương trình đào tạo những kỹ sư thực hành ngành Công nghệ thông tin (CLC) có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm tổ chức, và có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (CNTT); đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT. Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc đa ngành.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
 • PO1. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và lĩnh vực CNTT.

 •  PO2. Có khả năng tìm hiểu, giải quyết vấn đề và thực hiện những nhiệm vụ cơ bản thuộc lĩnh vực CNTT.

 •  PO3. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khởi nghiệp và sử dụng tiếng anh phục vụ học tập và phát triển nghề nghiệp.

 •  PO4. Có sức khỏe, đạo đức tốt và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, cộng đồng.

 •  PO5. Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống, Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính, Thiết kế Web. Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như công nghệ lập trình: Java, Web (Angular, JS, NodeJS), Mã nguồn mở (PHP), Lập trình trên điện thoại di động, SQL Server, MongoDB, xây dựng ứng dụng đa nền tảng trên Desktop với công nghệ web (ElectronJS).

 •  PO6. Lập trình tạo các ứng dụng theo yêu cầu, có kinh nghiệm thao tác trên những phần mềm công cụ và những phần mềm ứng dụng mới có tính thiết thực cao; Kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; Tư duy lập trình tốt

 •  PO7. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn; Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả.

 •  PO8. Sử dụng được kiến thức lập trình kết hợp kiến thức chuyên ngành cụ thể để tạo ra các ứng dụng, có kinh nghiệm thao tác trên những phần mềm công cụ và những phần mềm ứng dụng mới có tính thiết thực cao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
 • Sau khi tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao, các kỹ sư có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm. Chuyên viên tin học cho doanh nghiệp, bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT. 
 • Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web.
 • Đảm nhận được công tác giảng dạy ở các trường trung học và phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy.
 • Các chuyên viên lập trình tại các công ty phần mềm.
 
Tin tức khác
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook