Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về kinh doanh xuất nhập khẩu; Làm được nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn; Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

    - Hiểu được tình hình kinh tế chính trị, những qui định của pháp luật đối với ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu;

    - Hiểu được nội dung về giao dịch thương mại quốc tế, dịch vụ logistics, vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiệp vụ hải quan, thanh toán và tín dụng quốc tế;

    - Hiểu được nội dung những công việc: nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu; giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng; thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ logistics; xây dựng và thực hiện kế hoạch vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện khai báo hải quan và thanh toán cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

    - Đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

 • Lên được kế hoạch quảng bá doanh nghiệp, tìm kiếm khách hàng tiềm năng;
 • Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho một lô hàng
 • Đàm phán, soạn thảo, tư vấn và hoàn thành một hợp đồng xuất nhập khẩu;
 • Thực hiện quy trình gom hàng, quy trình giao hàng từ cửa tới cửa, quy trình kho hàng, quy trình đại lý vận tải, quy trình nâng và hạ bãi container, quy trình thông quan hàng hóa, quy trình mua bán cước vận tải quốc tế;
 • Hiểu, phân tích và nhận ra các điểm bất lợi trong thư tín dụng;
 • Kiểm tra được tính hợp lệ của bộ chứng từ;
 • Lên kế hoạch sản xuất, giao và nhận hàng;
 • Tìm kiếm, thiết lập và quản lý được chuỗi cung ứng;
 • Quản lý và phân phối được kho hàng công ty;
 • Đàm phán và hoàn thành hợp đồng dịch vụ với các công ty Forwarder, các công ty dịch vụ vận tải khác;
 • Hiểu và xử lý được các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu như Shipping Instruction, manifest, Bill of Lading, Airway Bill, Certificate of Origin, Delivery Order, packing list, invoice, bảo hiểm, ...
 • Thực hiện được thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu;
 • Hoàn thành sổ sách kế toán trong công ty xuất nhập khẩu;
 • Đánh giá được hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu;
 • Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu.

Kỹ năng mềm

    - Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt để thực hiện tư vấn, đàm phán hợp đồng với khách hàng và các đơn vị cung cấp, vận tải.

    - Khả năng tư duy tốt, logic để xử lý các chứng từ trong ngành Xuất nhập khẩu;

    - Áp dụng linh hoạt, thành thạo kĩ năng xây dựng kế hoạch, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc độc lập trong nghề nghiệp Xuất nhập khẩu;

    - Hiểu, áp dụng linh hoạt việc hình thành, duy trì và phát triển nhóm làm việc hiệu quả;

    - Biết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc;

    - Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;

    - Nắm vững kĩ năng lập luận, sắp xếp ý tưởng, và giải quyết vấn đề;

   - Nắm vững kĩ năng phân tích hành vi, giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh bao gồm cả kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, giao tiếp qua thư tín và qua các phương tiện truyền thông;

    - Áp dụng linh hoạt kỹ năng thuyết trình, thương lượng, đàm phán nhằm thích ứng với các tình huống giao dịch kinh doanh phức tạp, đa dạng;

    - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

    - Có khả năng sử dụng tin học ở trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

Về thái độ:

 • Tuân thủ những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn của nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.
 • Cẩn thận, chính trực, thẳng thắn, khách quan.
 • Bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.
 • Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và môi trường.
 • Có tinh thần chủ động cập nhật và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm nhân viên kinh doanh (Sales) xuất nhập khẩu;

- Nhân viên chăm sóc khách hàng;

- Làm nhân viên thu mua (Purchaser);

- Chuyên viên thanh toán quốc tế;

- Nhân viên chứng từ (Document staff);

- Nhân viên hiện trường (Operation staff);

- Nhân viên giao nhận (Forwarder)

- Nhân viên hỗ trợ (Customer support staff);

- Nhân viên điều vận đội xe/ bãi (Coordinator);

- Nhân viên hải quan (Custom Clerk);

- Nhân viên đại diện công ty đa quốc gia.

Tin tức khác
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook