Free Blog Counter

Lập trình máy tính

Mã ngành   6480207
Trình độ đào tạo Cao đẳng - Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook