Traffic Count

Quản trị kinh doanh (Quản trị Digital Marketing)

Mã ngành 6340404
Trình độ đào tạo  Cao đẳng –Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook