Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên môn thương mại điện tử;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Áp dụng được kiến thức cơ bản về lập trình và cơ sở dữ liệu, cấu trúc máy tính, mạng cơ bản, đồ hoạ cơ bản, thiết kế website để có nền tảng thực hành các môn học chung, môn học chuyên ngành;
 • Hiểu và áp dụng được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học hóa liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ thương mại điện tử;
 • Áp dụng được những kiến thức cơ bản, và kiến thức bổ trợ về kinh doanh và quản lý;
 • Xây dựng, phát triển và quản trị các website, các sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Phân tích được các phương thức, mô hình, giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong kinh doanh;

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Sử dụng được kiến thức công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 • Tính toán và phân tích được các vấn đề trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Thực hiện và giải quyết được các phát sinh trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Đánh giá giải pháp và đề xuất được giải pháp cho doanh nghiệp;

Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp thông dụng.

Về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp Thương Mại Điện Tử;
 • Chuyên viên hoặc quản lý tại các tổ chức, các đơn vị kinh doanh có triển khai hoạt động Thương Mại Điện Tử;
 • Nhà quản trị hoạt động Marketting điện tử tại các đơn vị kinh doanh;
 • Chuyên viên Marketing online;
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng;
 • Chuyên viên tổng hợp và phân tích dữ liệu online;
 • Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản trị website;
Tin tức khác
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook