Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; 
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, và khả năng tự học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về thiết kế đồ họa nói riêng;
 • Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông tĩnh và động, đáp ứng nhu cầu của thiết kế đồ họa.

Về kỹ năng:

 • Kỹ năng cứng
 • Có kỹ năng xây dựng layout, kịch bản;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa tĩnh và động, các phần mềm thiết kế đồ họa  2D và 3D.

Kỹ năng mềm

 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Sử dụng tiếng Anh giao tiếp thông dụng.

Về thái độ: 

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, hòa đồng, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Chuyên viên trong lĩnh vực đồ họa thiết kế, xử lý ảnh như: thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, dàn trang, xử lý ảnh, giao diện Web;
 • Chuyên viên trong lĩnh vực thiết kế động 2D
 • Chuyên viên biên tập phim và âm thanh;
 • Chuyên viên thiết kế phối cảnh, dựng mô hình 3D.
 
Tin tức khác
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook