Traffic Count

Thiết kế đồ họa


Mã ngành 6210402
Trình độ đào tạo Cao đẳng (liên thông) – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 1 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook