Traffic Count

Công nghệ thông tin

Mã ngành 7480201
Trình độ đào tạo Đại học
Thời gian đào tạo 1,5 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin

 

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm tổ chức, và có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (CNTT); đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT.  Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Đào tạo các sinh viên thành những người có kiến thức và kĩ năng vững vàng trong việc xây dựng trang web và ứng dụng web, và góp phần mở rộng khả năng đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực cùng chuyên môn để sinh viên có thể học liên thông đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức tốt về cơ sở ngành như: Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống, Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính,
 • Thiết kế Web. Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như công nghệ lập trình: Javascript, Java, Lập trình ứng dụng với công nghệ web, …
 • Có khả năng thiết kế, xây dựng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. 
 • Có khả năng lập trình tạo các ứng dụng ở mức độ vừa, có kinh nghiệm thao tác trên những phần mềm công cụ và những phần mềm ứng dụng mới có tính thiết thực cao.
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
 • Có thể liên thông tiếp tục lên đại học với cùng chuyên ngành tương ứng.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng

 • Kỹ năng tư duy lập trình tốt; sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ xây dựng ứng dụng;
 • Tìm kiếm, phân tích và ứng dụng tốt các công nghệ lập trình mới vào trong công việc lập trình, thiết kế;

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;
 • Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Biết giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Về thái độ: 

 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp:

 • Có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm.  Chuyên viên tin học cho doanh nghiệp, bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT. 
 • Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web
 • Có thể đảm nhận công tác giảng dạy ở các trường trung học và phổ thông sau khi tích lũy thêm các tín chỉ về giáo dục học và phương pháp giảng dạy.
 • Các chuyên viên lập trình tại các công ty phần mềm.
 
Số lượng môn học, mô đun
16môn
Khối lượng kiến thức toàn khóa học
38tín chỉ
Khối lượng các môn học chung/đại cương
180giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn
735giờ
Khối lượng lý thuyết
723giờ
Thực hành, thực tập, thí nghiệm
608giờ
Kiểm tra
24giờ
Nội dung chương trình
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung/Đại cương 10   10 0  
1 MA003
Đại số tuyến tính
  3 0  
2 MA004 Cấu trúc rời rạc
4   4 0  
3 MA005
Xác suất thống kê
  3 0  
II. Các môn học chuyên môn  125
105 22  
II.1 Môn học, modul cơ sở          
4 IT007
Hệ điều hành
4   3 1  
5 IE005
 
Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin
1   1 0  
6 IE003
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
4   3 1  
7 IT001
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
3   2 1  
8 IE103
Quản lý thông tin
4   3 1  
9 IE105 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin
4   3 1  
10 IS402
Điện toán đám mây (dự phòng)
3   3 0  
11 IE201
Xử lý dữ liệu thống kê
3   3 0  
12 IE212
Công nghệ Dữ liệu lớn
4   3 1  
13 IS217
Kho dữ liệu và OLAP
3   3 0  
14 IS254
Hệ hỗ trợ ra quyết định
4   3 1  
15 IE221
Kỹ thuật lập trình Python
4   3 1  
16 IE222
Phân tích dữ liệu
4   3 1  
17 IE309
Thực tập doanh nghiệp
2   2 0  
18 IE202
Quản trị doanh nghiệp
3   3 0  
19 IE203
Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ
4   3 1  
20 IS208
Quản lý dự án công nghệ thông tin
4   3 1  
21 IS336 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
4   3 1    
22 IE301
Quản trị quan hệ khách hàng
3   3 0    
23 IE302
Kiến trúc và tích hợp hệ thống
3   3 0    
24 IE102
Các công nghệ nền
3   2 1    
25 SE104 Nhập môn công nghệ phần mềm
4   3 1    
26 IE204
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
4   3 1    
27 IE213
Kỹ thuật phát triển hệ thống Web
4   3 1    
28 IS353
Mạng xã hội
3   3 0    
29 IS334
Thương mại điện tử
3   3 0    
30 IE303
Công nghệ Java
4   3 1    
31 IE307
Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động
4   3 1    
32 IS251
Nhập môn hệ thống thông tin địa lý
4   3 1    
33 IS251
Hệ cơ sở dữ liệu không gian
4   3 1    
34 IS251
Phân tích không gian
4   3 1    
35 IE205
Xử lý ảnh vệ tinh
2   3 0    
36 IE304
Hệ thống định vị toàn cầu
2   3 0    
37 IE305
Tin học môi trường
2   2 0    
II.2 Môn học chuyên đề tốt nghiệp          
38 IE401
Tin-Sinh học
3   3 0  
39 IE402
Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều
4   3 1    
40 IE403
Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội
3   3 0    
II.3 Khóa luận tốt nghiệp            
41  IE505
IE505
10   10 0    
Tổng cộng 139   125 22  
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC
 • Đăng ký xét tuyển
 • 0938861080
 • Facebook