Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung/Đại cương 10   10 0  
1 MA003
Đại số tuyến tính
  3 0  
2 MA004 Cấu trúc rời rạc
4   4 0  
3 MA005
Xác suất thống kê
  3 0  
II. Các môn học chuyên môn  125
105 22  
II.1 Môn học, modul cơ sở          
4 IT007
Hệ điều hành
4   3 1  
5 IE005
 
Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin
1   1 0  
6 IE003
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
4   3 1  
7 IT001
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
3   2 1  
8 IE103
Quản lý thông tin
4   3 1  
9 IE105 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin
4   3 1  
10 IS402
Điện toán đám mây (dự phòng)
3   3 0  
11 IE201
Xử lý dữ liệu thống kê
3   3 0  
12 IE212
Công nghệ Dữ liệu lớn
4   3 1  
13 IS217
Kho dữ liệu và OLAP
3   3 0  
14 IS254
Hệ hỗ trợ ra quyết định
4   3 1  
15 IE221
Kỹ thuật lập trình Python
4   3 1  
16 IE222
Phân tích dữ liệu
4   3 1  
17 IE309
Thực tập doanh nghiệp
2   2 0  
18 IE202
Quản trị doanh nghiệp
3   3 0  
19 IE203
Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ
4   3 1  
20 IS208
Quản lý dự án công nghệ thông tin
4   3 1  
21 IS336 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
4   3 1    
22 IE301
Quản trị quan hệ khách hàng
3   3 0    
23 IE302
Kiến trúc và tích hợp hệ thống
3   3 0    
24 IE102
Các công nghệ nền
3   2 1    
25 SE104 Nhập môn công nghệ phần mềm
4   3 1    
26 IE204
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
4   3 1    
27 IE213
Kỹ thuật phát triển hệ thống Web
4   3 1    
28 IS353
Mạng xã hội
3   3 0    
29 IS334
Thương mại điện tử
3   3 0    
30 IE303
Công nghệ Java
4   3 1    
31 IE307
Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động
4   3 1    
32 IS251
Nhập môn hệ thống thông tin địa lý
4   3 1    
33 IS251
Hệ cơ sở dữ liệu không gian
4   3 1    
34 IS251
Phân tích không gian
4   3 1    
35 IE205
Xử lý ảnh vệ tinh
2   3 0    
36 IE304
Hệ thống định vị toàn cầu
2   3 0    
37 IE305
Tin học môi trường
2   2 0    
II.2 Môn học chuyên đề tốt nghiệp          
38 IE401
Tin-Sinh học
3   3 0  
39 IE402
Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều
4   3 1    
40 IE403
Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội
3   3 0    
II.3 Khóa luận tốt nghiệp            
41  IE505
IE505
10   10 0    
Tổng cộng 139   125 22  
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook