Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1.Mục tiêu chung:

- Trình bày được các kiến thức hiểu biết cơ bản về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, lập trình web.

- Sử dụng được các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình web.

1.2.Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế được các ấn phẩm trang trí các sản phẩm thương mại như: Quảng cáo, nhãn hiệu sản phẩm.

- Thiết kế lập trình web tĩnh và động, ứng dụng đồ họa đa truyền thông vào ứng dụng web.

- Thiết kế đồ họa cho các doanh nghiệp thuộc các ngành quảng cáo, in ấn, xử lý ảnh

- Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

1.3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc tại các Công ty chuyên về xử lý đồ họa, thiết kế và lập trình web; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm một cách hiệu quả

 
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook