Traffic Count

Mục tiêu đào tạo

1.Mục tiêu đào tạo.

1.1.Mục tiêu chung:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về máy tính điện tử, mạng máy tính, một số thiết bị kỹ thuật số, trang thiết bị mạng, về Web, Internet và các bước thiêt kế mỹ thuật có trợ giúp của máy tính.

 - Áp dụng được những kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để thiết kế, trang trí và sử dụng được một số phần mềm để giải quyết các bài toán thiết kế mỹ thuật ứng dụng có trợ giúp của máy tính trong lĩnh vực mỹ thuật và các hoạt động khác của đơn vị.

 - Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.2.Mục tiêu cụ thể:

- Chế bản điện tử được các ấn phẩm;

- Sử dụng được một số phần mềm thiết kế đồ họa, phần mềm vẽ mỹ thuật;

- Thiết kế, xử lý và vẽ mỹ thuật được trên máy vi tính;

- Sử dụng được thiết bị cắt chữ vi tính, thiết bị xử lý ảnh kỹ thuật số; thiết kế mỹ thuật, giao diện Web; có khả năng khắc phục sự cố đơn giản về phần cứng và phần mềm máy tính; khai thác mạng.

1.3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi kết thúc khóa học, người học có thể làm kỹ thuật viên công nghệ thông tin trình độ trung cấp chuyên nghiệp về vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính, có khả làm việc trong các công ty, xí nghiệp có yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin vào mỹ thuật, đồ hoạ như các công ty quảng cáo, thiết kế Web... đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước.

 
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook