Traffic Count

Chức năng

  1. Đào tạo các môn học chung (Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, tiếng Anh, Kỹ năng mềm 1, Kỹ năng mềm 2) cho sinh viên, học sinh thuộc tất cả các ngành nghề đào tạo, góp phần cùng các khoa trong nhà trường trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức, phẩm chất chính trị và hiểu biết pháp luật; có trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
  2. Đào tạo kiến thức văn hóa THPT (gồm 4 môn) cho học sinh trung cấp (đối tượng tốt nghiệp THCS) nhằm tạo điều kiện cho học sinh sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng.

 

TT Đơn vị phục vụ sinh viên các công việc
1 Tư vấn chọn ngành học thuộc khoa CNTT - Điện tử
2 Tư vấn, giải đáp thắc mắc các công tác liên quan đến giảng dạy, chấm thi các môn chung kỹ năng mềm, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị
3 Hỗ trợ, tư vấn học tập các môn chuyên ngành, định hướng nghề nghiệp liên quan đến ngành học
4 Tư vấn, giải đáp thắc mắc các công tác liên quan các học phần Khoa đang giảng dạy, chấm thi các môn chuyên ngành
5 Phối hợp các đơn vị giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của sinh viên 
6 Tư vấn về việc đăng ký học lại, thời khóa biểu
7 Chấm điểm rèn luyện cho sinh viên 
8 Các vấn đề liên quan đến xét học bổng, khen thưởng cho sinh viên hàng năm theo kế hoạch của Trường
9 Các vấn đề liên quan đến việc chấm thi phúc khảo, chấm thi lần 2
 
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook