Traffic Count

Thông báo lịch thi và danh sách dự thi Anh văn đầu ra đợt 1 tháng 03/2024

HSSV xem Thông báo lịch thi và danh sách dự thi Anh văn đầu ra đợt 1 tháng 3/2024 tại đường link dưới đây:

Lịch thi AVDR tháng 03/2024

Xem và tải về: - Lịch thi AVDR_Dot 1_03.2024.pdf

Danh sách dự thi AVDR

Xem và tải về: - Danh sach SV dự thi AVDR Dot 1_3_24.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook