Traffic Count

Thông báo lịch thi và danh sách dự thi chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản đợt 1 năm 2024

HSSV xem Thông báo lịch thi và danh sách dự thi chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản đợt 1 năm 2024 tại đường link dưới đây:

Lịch thi

Xem và tải về: - Lich thi THUD Dot 1 - 2024.pdf

Danh sách dự thi

Xem và tải về: - Danh sach du thi THUD Dot 1 - 2024.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook