Traffic Count

Thông báo thời khóa biểu và danh sách lớp ôn tập tin học đầu ra đợt 1

HSSV xem Thông báo thời khóa biểu và danh sách lớp ôn tập tin học đầu ra đợt 1 tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - TKB - DS lơp ôn THUD Dot 1 - 2024.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook