Traffic Count

Thông báo thời khóa biểu và danh sách ôn tập Tiếng anh đầu ra đợt 1/2024

HSSV xem Thông báo thời khóa biểu và danh sách ôn tập Tiếng anh đầu ra đợt 1/2024 tại đường link dưới đây:

Thời khóa biểu

Xem và tải về: - TKB AVDR_Dot 1_03.2024.pdf

Danh sách lớp N1

Xem và tải về: - AVDR_Lop N1.pdf

Danh sách lớp N2

Xem và tải về: - AVDR_Lop N2.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook