Traffic Count

Thông báo Thời khóa biểu và Danh sách ôn tập tiếng anh đầu ra đợt 2 năm 2024

HSSV xem Thông báo Thời khóa biểu và Danh sách ôn tập tiếng anh đầu ra đợt 2 năm 2024 tại đường link dưới đây:

Thời khóa biểu

Xem và tải về: - TKB AVDR_Dot 2_06.24.pdf

Danh sách ôn tập

Xem và tải về: - danh sach on tap TADR Dot 2.24.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook