Traffic Count

Thông báo v/v học và danh sách xe đi học GDQP-AN năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo v/v học và danh sách xe đi học GDQP-AN năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Danh sách xe đi học GDQP-AN

Xem và tải về: - DS XE ĐI HỌC QPAN - 2024.pdf

Thông báo SV thời gian tập trung học GDQP-AN

Xem và tải về: - thong bao SV thời gian tập trung học GDQP-AN.pdf

Quy định công tác quản lý, sử dụng điện thoại đối với HSSV trong học tập

Xem và tải về: - Quy định 179 về sử dung điện thoại khi học GDQP-AN.pdf

Nội qui sinh viên tại trường quân sự

Xem và tải về: - Nội qui sinh viên tại trường QS.pdf

Quy định sử dụng tư trang và tiền ăn trong GDQP-AN

Xem và tải về: - 240118 - TB 25 quy dinh su dung tu trang va tien an GDQP-AN.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook