Traffic Count

Thông báo cho học sinh sinh viên nghỉ học và học bù

Thông báo 127 - ngày 21/06/2024 về việc cho học sinh sinh viên được nghỉ học và học bù

HSSV xem Thông báo 127 - ngày 21/06/2024 về việc cho học sinh sinh viên được nghỉ học và học học bù tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - TBSố127_ngày210624_Thông báo cho HSSV được nghỉ học và học bù.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook