Traffic Count

Thông báo đăng ký môn học và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2024 - 2025

[Cập nhật 15h00 ngày 12/07/2024]

HSSV xem Thông báo đăng ký môn học và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 tại đường link dưới đây:

Thông báo đăng ký môn học

Xem và tải về: - thông báo đang ky HP HK1 24-25.pdf

Danh mục môn học

Xem và tải về: - Danh mục môn học HK1_24-25.pdf

Hệ Cao đẳng CD23CT11.Tối

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK1_2024-2025_KHÓA 23_LỚP CD23CT11.pdf

Hệ Cao đẳng CD22CT11.Tối

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK1_2024-2025_KHÓA 22_CD22CT11.pdf

Hệ Cao đẳng K23

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK1_2024-2025_ CAO ĐẲNG KHÓA 23.pdf

Hệ Cao đẳng CD23CT1

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK1_2024-2025_KHÓA 23_LỚP CD23CT1.pdf

Hệ Trung cấp CD23CT12

  Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK1_2024-2025_KHÓA 23_LỚP CD23CT12.pdf

Hệ Trung cấp TC23

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK1_2024-2025_TRUNG CẤP KHÓA 23.pdf

Thời gian biểu

Xem và tải về: - THỜI GIAN BIỂU.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook