Traffic Count

Thống báo đăng ký phúc khảo bài thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thống báo đăng ký phúc khảo bài thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - Thông báo về việc phúc khảo bài thi HK2-23-24.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook