Traffic Count

Thông báo Kế hoạch triển khai công tác đào tạo học kỳ 1/2023-2024 cho HSSV khóa 21,22 và các khóa cũ

HSSV XEM THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1/2023-2024 CHO HSSV KHÓA 21,22 VÀ CÁC KHÓA CŨ TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI NÀY:

KH- Triển khai công tác đào tạo học kỳ 1 23-24.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook