Traffic Count

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp HK3/2023-2024

[Cập nhật ngày 29/02/2024 - 11h05]

HSSV xem Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp HK3/2023-2024 tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - TB DK TTTN.pdf

Thời khóa biểu thực tập dự kiến

Cao đẳng

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK3_2023-2024_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_CAO ĐẲNG.pdf

Trung cấp

Xem và tải về: - DU KIEN TKB HK3_2023-2024_THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _TRUNG CẤP.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook