Traffic Count

Thông báo Danh sách công nhận tốt nghiệp khóa 20, 21 đợt tháng 10/2023

Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2023 nhưng không có tên trong danh sách đính kèm vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc gửi thông tin qua mail: linhntm@itc.edu.vn, chiptb@itc.edu.vn

Thời gian: từ 04/10/2023 – 09/10/2023 trong giờ hành chính.

Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

HSSV xem thông báo về Danh sách công nhận tốt nghiệp khóa 20, 21 đợt tháng 10/2023 tại đường link dưới này:

Danh sách công nhận tốt nghiệp khóa 20:

  Xem và tải về: - CD20CNTT.pdf

Xem và tải về: - CD20CT2.pdf

Xem và tải về: - CD20DH.pdf

Xem và tải về: - CD20DT.pdf

Xem và tải về: - CD20QT.pdf

Danh sách công nhận tốt nghiệp khóa 21:

Xem và tải về: - CD21CM.pdf

Xem và tải về: - CD21CNTT.pdf

Xem và tải về: - CD21DH.pdf

Xem và tải về: - CD21LG.pdf

Xem và tải về: - CD21LM.pdf

Xem và tải về: - CD21QT.pdf

  Xem và tải về: - CD21TM.pdf

Xem và tải về: - TC21TH.pdf

Xem và tải về: - CD21KT.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook