Traffic Count

Thông báo Danh sách HSSV dự xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2024

Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2024 nhưng không có tên trong danh sách đính kèm vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc gửi thông tin qua mail: linhntm@itc.edu.vn.

Thời gian: từ 19/01/2024 – 24/01/2024 (trong giờ hành chính). 

Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Trân trọng!

HSSV xem Thông báo Danh sách HSSV dự xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2024 tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - Danh sách SV dự xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2024

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook