Traffic Count

Thông báo Danh sách HSSV dự xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2024

HSSV xem Thông báo Danh sách HSSV dự xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2024 tại đường link dưới đây:

Lớp CD20CT

Xem và tải về: - CD20CT.pdf

Lớp CD20DH

Xem và tải về: - CD20DH.pdf

Lớp CD21CT

Xem và tải về: - CD21CT.pdf

Lớp CD21LM

Xem và tải về: - CD21LM.pdf

Lớp CD21MK

Xem và tải về: - CD21MK.pdf

Lớp CD21QT

Xem và tải về: - CD21QT.pdf

Lớp CL22KT1

Xem và tải về: - CL22KT1.pdf

Lớp TC21TH1

Xem và tải về: - TC21TH1.pdf

 
Trường hợp, HSSV đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2024 nhưng không có tên trong danh sách này vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Đào Tạo.
Thời gian: 27/5/2024  - 31/5/2024.

 

Trân trọng!

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook