Traffic Count

Thông báo danh sách HSSV thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp (đợt tháng 6 năm 2023)

HSSV XEM THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH HSSV THIẾU HỒ SƠ IN BẰNG TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2023) + BIỂU MẪU TẠI ĐƯỜNG LINK DƯỚI NÀY:

DS Cong Nhan TN T6_2023 Thieu Ho So.pdf

BieuMauLyLichTN.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook