Traffic Count

Thông báo Danh sách sinh viên khóa 22 (đợt 1) đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2024

HSSV xem Thông báo Danh sách sinh viên khóa 22 (đợt 1) đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2024 tại đường link dưới đây:

CD22CT1

Xem và tải về: - CD22CT1.pdf

CL22CT1

Xem và tải về: - CL22CT1.pdf

CL22KT1

Xem và tải về: - CL22KT1.pdf

 Trường hợp SV đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách này thì liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo.

Thời gian: 06/6/2024 - 10/6/2024.
Trân trọng!
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook