Traffic Count

Thông báo Kế hoạch triển khai công tác đào tạo HK1/2024-2025 cho học sinh, sinh viên khóa 22, 23 và các khóa cũ

HSSV xem Thông báo Kế hoạch triển khai công tác đào tạo HK1/2024-2025 cho học sinh, sinh viên khóa 22, 23 và các khóa cũ tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - ke-hoach-trien-khai-công-tác-đao-tao-hk1.2425.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook