Traffic Count

Thông báo Kế hoạch về việc triển khai thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ cao đẳng lớp CD22CT11 học kỳ 1 năm học 2024-2025

HSSV xem Thông báo Kế hoạch về việc triển khai thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ cao đẳng lớp CD22CT11 học kỳ 1 năm học 2024-2025 tại đường link dưới đây:

Xem và tải về: - Ke-hoach-dang-ky-thực-tập-tốt-nghiệp-HK1-2425.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook