Traffic Count

Thông báo Lịch kiểm tra và danh sách Tiếng anh đầu vào khóa 23 đợt 6

HSSV xem Thông báo Lịch kiểm tra và danh sách Tiếng anh đầu vào khóa 23 đợt 6 tại đường link dưới đây:

Lịch kiểm tra

Xem và tải về: - LichkiemtratiengAnhdauvao_Khoa23_dot6.pdf

Danh sách kiểm tra

Xem và tải về: - DS kiemtra TADvao_D6.XLS.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook