Traffic Count

Thông báo Lịch thi HK1 năm học 2023 - 2024 các hệ Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp và Danh sách thi

[Cập nhật 13h45 ngày 20/10/2023]

HSSV xem thông báo Lịch thi HK1 năm học 2023 - 2024 các hệ Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp tại đường link dưới này:

Lịch thi HK1 năm học 2023 - 2024:

Lịch thi hệ Cao đẳng

Xem và tải về: - lichthi_HK1_23-24_HeCaodang_các khóa(chinhthuc).pdf

Lịch thi hệ Liên thông cao đẳng

Xem và tải về: - lichthi_HK1_23-24_HeLienthongcaodang_các khóa(chinhthuc).pdf

Lịch thi hệ Trung cấp

Xem và tải về: - lichthi_HK1_23-24_HeTrungCap_các khóa(chinhthuc).pdf

Lưu ý:

- HSSV khi đi thi phải xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Căn cước công dân.

- HSSV cần xem kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. HSSV vào phòng thi sau 15 phút kể từ lúc phát đề sẽ không được dự thi.

- HSSV chưa đóng học phí sẽ không được dự thi.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn.

Danh sách dự thi HK1 năm học 2023 - 2024:

Xem và tải về tại đây: - Danh sách dự thi HK1 năm học 2023 - 2024 các hệ Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp

Lưu ý:

- Trong dánh sách dự thi, Cột "Ghi chú" không có số biên lai là HSSV chưa đóng học phí, có số biên lai là đã đóng học phí rồi.

- Trường hợp đóng học phí sau ngày in danh sách, HSSV mang theo biên lai đóng học phí khi dự thi để Cán bộ coi thi kiểm tra.

- HSSV không đóng học phí sẽ không được dự thi.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook