Traffic Count

Thông báo Lịch thi và Danh sách dự thi các hệ Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp các khóa HK2 năm học 2023 - 2024

[Cập nhật 13h50 - 05/03/2024]

HSSV xem Thông báo Lịch thi và Danh sách dự thi các hệ Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung cấp các khóa HK2 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Lịch thi hệ Cao đẳng, Liên thông cao đẳng các khóa HK2 năm học 2023 - 2024

Xem và tải về: - lichthi_HK2_23-24_HeCD_LTCD_các khóa(chinhthuc).pdf

Lịch thi hệ Trung cấp các khóa HK2 năm học 2023 - 2024

Xem và tải về: - lichthi_HK2_23-24_HeTrungcap_các khóa(chinhthuc).pdf

Danh sách dự thi các hệ Cao đẳng, Liên thông cao đẳng, Trung Cấp các khóa HK2 năm học 2023 - 2024

Xem tại đây: - Danh sách dự thi HK2

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook