Traffic Count

Thông báo lịch thi và danh sách dự thi học kỳ 3 các khóa năm học 2023 - 2024

[Cập nhật 13h45 ngày 11/07/2024]

HSSV xem Thông báo lịch thi và danh sách dự thi học kỳ 3 các khóa năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Hệ Cao đẳng

Xem và tải về: - lichthi_HK3_23-24_HeCD_các khóa(chính)_.pdf

Hệ Trung cấp

Xem và tải về: - lichthi_HK3_23-24_HeTrung cap_các khóa(chính)_.pdf

Danh sách dự thi: Danh sách dự thi HK3

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook