Traffic Count

Thông báo lịch thi và danh sách thi lại lần 2 học kỳ 2 năm 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo lịch thi và danh sách thi lại lần 2 học kỳ 2 năm 2023 - 2024 tại đường link dưới này:

Lịch thi

Xem và tải về: - lichthilan2_HK2_23-24_HeCD_các khóa(chính).pdf

Danh sách dự thi

Xem và tải về: - DS HSSV đăng ký thi lan 2.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook