Traffic Count

Thông báo mở lớp học lại

Thông Báo

 

Về việc mở lớp học lại

 

Phòng Đào tạo thông báo mở lớp học lại 02 môn: Lập trình hướng đối tượng và Thiết kế web cơ bản.

 

Thời khóa biểu: THỜI KHÓA BIỂU _HỌC KỲ 1B_NĂM HỌC 2020 - 2021_KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ

 

Sinh viên đăng ký tại phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2020 và đóng học phí theo thông báo của phòng Kế hoạch Tài chính.

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook