Traffic Count

Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nộp hồ sơ bổ sung năm 2023

Sinh viên có trong danh sách liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm. Thời gian: từ ngày 31/10/2023 - 07/11/2023.

HSSV xem Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nộp hồ sơ bổ sung tại đường link dưới này:

Biểu mẫu Lý lịch và Đơn xét tốt nghiệp

Xem và tải về: - ly-lich-va-don-xet-tn.pdf

Danh sách công nhận tốt nghiệp và Danh sách thiếu hồ sơ:

Xem tại đây: - ds cong nhan tn t10_2023 thieu ho so.xls

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook