Traffic Count

Thông báo thời khóa biểu học kì 3 năm học 2023 - 2024

HSSV xem Thông báo thời khóa biểu học kì 3 năm học 2023 - 2024 tại đường link dưới đây:

Cao đẳng khóa 22 thực tập tốt nghiệp

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_CAO DANG_KHOA 22_TTTN.pdf

Cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_CAO ĐANG_KHOA 23_chinhthuc.pdf

Liên thông cao đẳng khóa 23

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_LIENTHONGCAODANG_KHOA 23_chinhthuc.pdf

Lớp CD22CT11

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_LOP CD22CT11_chinhthuc.pdf

Lớp CD23CT1

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_LOP CD23CT1_chinhthuc.pdf

Lớp CD23CT11

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_LOP CD23CT11_chinhthuc.pdf

Lớp TC22TH1 thực tập tốt nghiệp

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_TC22TH1_Thuctaptotnghiep.pdf

Trung cấp khóa 22

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_TRUNG CAP_KHOA 22_chinhthuc.pdf

Trung cấp cấp 23

Xem và tải về: - TKB HK3_2023-2024_TRUNGCAPKHOA23_chinhthuc.pdf

  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook